W drugim odcinku podcastu IT dla biznesu tematem przewodnim są systemy ERP oraz możliwości rozwoju w tej branży. Główne poruszane zagadnienia:

 • Czym są systemy ERP oraz jakie są ich charakterystyczne cechy?

 • Praca w firmie gdzie ERP jest wykorzystywany i utrzymywany: na jakie stanowiska można się ubiegać, z jakimi wyzwaniami można się spotkać?

 • Praca u dostawcy lub producenta ERP – charakterystyka pracy konsultanta.

 •  


Muzyka: purple-planet.com.

Czym są systemy ERP?

Zacznijmy sobie od tego czym są w ogóle systemy ERP. Rozwinięciem tego skrótu jest Enterprise Resource Planning, czyli planowanie zasobów przedsiębiorstwa. Taka górnolotna nazwa w zasadzie na daje jasnej odpowiedzi czym są tego rodzaju systemy, ale z drugiej strony zawiera całą ich kwintesencję.

Zasoby przedsiębiorstwa w tym kontekście to przede wszystkim wszystkie obszary działalności firmy np. sprzedaż, produkcja, księgowość czy logistyka. W każdym z nich ulokowane są środki materialne jak i ludzkie, które pracują na sukces firmy. I właśnie możliwość gospodarowania tymi obszarami w ramach jednego systemu informatycznego jest głównym zadaniem i wyznacznikiem systemu ERP.

Mówiąc prościej, pracownicy wszystkich bądź większości działów pracują w jednym i tym samym programie komputerowym. Stąd właśnie system ERP, to coś znacznie więcej niż po prostu program do fakturowania, obsługi magazynu czy rachunkowości. To kompleksowe rozwiązanie, w którym gromadzona jest cała bieżąca działalność firmy, wspierając w ten sposób procesy decyzyjne w organizacji.

Czym są charakteryzują ?

Jest kilka cech, które wyróżniają współczesne systemy ERP. Pierwszą z nich jest zintegrowanie – czyli właśnie obsługę różnych obszarów w firmie w sposób powiązany ze sobą. Charakterystycznym czynnikiem wpływający na zintegrowanie jest to, że system ERP posiada centralną bazę danych, gdzie przechowywane są wszelkie informacje. Dzięki temu np. księgowość ma dostęp do wszystkich faktur albo dokumentów magazynowych od ręki. Nie ma konieczności dodatkowej wymiany danych między systemami.

Kolejnym wyznacznikiem systemów ERP jest struktura modułowa. Oznacza to, że system swoimi funkcjonalnościami podzielony jest na grupy, które zazwyczaj odpowiadają za poszczególny obszar biznesowy w firmie. Sprzedaż, zaopatrzenie czy produkcja są właśnie odrębnymi modułami, które w wielu systemach mogą być uruchamiane niezależnie. Często również producenci licencjonują każdy z modułów osobno, dając możliwość do korzystania z danego modułu na podstawie tzw. licencji dostępowych np. na ilość jednoczesnych użytkowników korzystających z danego modułu.

System zorientowany na procesy w firmie

To co również wyróżnia systemy ERP to wsparcie procesów decyzyjnych. Jest to pochodna tego wszystkiego co do tej pory wymieniłem – skoro w ramach jednego systemu przechowywana jest cała działalność przedsiębiorstwa, to jest to również najlepsza podstawa do wyciągania wniosków na temat statusu firmy. Powszechną praktyką jest raportowanie z systemu ERP, a równie często tej klasy systemy są głównym źródłem danych dla rozwiązań Business Intelligence.  Kierownictwo na podstawie raportów np. sprzedaży, stanu magazynowego czy przebiegu produkcji zbiera informacje o poszczególnych wynikach i procesach w firmie.

Ostatnią cechą, o której chciałem wspomnieć jest otwartość i elastyczność. Dotyczy to przede wszystkim możliwości rozbudowy o nowe funkcjonalności oraz integracje z innymi systemami. Wielu z producentów udostępnia tzw. API, czyli interfejs programistyczny pozwalający na dopisanie nowych funkcjonalności w zależności od potrzeby. Dzięki temu można powiązać ERPa ze sklepami internetowymi, systemami WMS czy aplikacjami mobilnymi.

Praca z systemami ERP w firmie

W tym przypadku mowa o firmach średnich i dużych. Dlaczego małych to nie dotyczy? Ponieważ zazwyczaj takie firmy nie mają swoich własnych działów IT. Zazwyczaj technologicznie wspierane są bezpośrednio przez firmy zewnętrzne, ich potrzeby również nie wymagają posiadania systemów ERP. Coraz częściej można spotkać się z wykupionymi dostępami do usług w chmurze, dla różnego rodzaju aplikacji wspierających procesy np. sprzedażowe – wtedy cała opieka nad oprogramowaniem i infrastrukturą leży po stronie dostawcy.

Dlatego jeżeli chcesz poważniej zetknąć się z tym jak funkcjonują ERPy w firmach to trzeba zacząć od firm średniej wielkości. Takie firmy przede wszystkim mają już wdrożone systemy, które wymagają bieżącego utrzymania. Do tego skala potencjalnych problemów do rozwiązywania rośnie od ilości użytkowników, czyli pracowników w firmie oraz ich potrzeb.

Czyli pracując w takiej firmie w obszarze IT trafimy właśnie do działu IT. Teraz w zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz dojrzałości organizacyjnej nazwy stanowisk z jakimi można się spotkać to najczęściej: specjalista ds. systemów ERP lub administrator systemów ERP. 

Czym się możesz zajmować jako specjalista w takiej firmie produkcyjnej? Przede wszystkim jest to utrzymywanie i rozwiązywanie bieżących problemów zgłaszanych przez pracowników.

Jest jednak jedna cenna rzecz, dla której warto pracować na pierwszej linii wsparcia – jest to przede wszystkim bardzo dobra nauka życia i funkcjonowania firmy. Jest to również bardzo dobry sposób zyskania cennego i praktycznego doświadczenia. Rozwiązując wpadające do systemu tickety, czyli sprawy zgłaszane na bieżąco przez pracowników, uczysz się realnych problemów oraz sposobów na to jak je rozwiązywać.

Praca z systemami ERP jak konsultant

Teraz czas na drugą stronę medalu – pracę jako konsultant lub specjalista u dostawcy oprogramowania. Tutaj będzie dużo punktów wspólnych, do części się odniosę, ale skupię się raczej na różnicach. Od niemal początku swojej kariery zawodowej pracuje jako konsultant. Swój punkt widzenia na pracę specjalisty ERP w firmie, mogłem Ci przedstawić, ponieważ na co dzień z takimi specjalistami pracuje, tylko jako klienci.

Rola konsultanta różni się w zależności od rozmiaru firmy oraz zasobów jakimi ona dysponuje. Pracowałem zarówno w małej firmie, gdzie zatrudnionych było kilku konsultantów jak i obecnie w międzynarodowej organizacji. Oczywiście u mniejszych dostawców, konsultanci zajmują się zarówno suportem jak i dostarczaniem nowych projektów. W większych firmach można spotkać wydzielone działy takie jak Customer Support czyli wsparcie, infolinia dla klientów oraz dział Proffessional Services czyli usług wdrożeniowych, konsultacyjnych czy szkoleniowych. 

Jak wygląda praca konsultanta ERP?

Konsultantom nie obce są delegacje i z tym trzeba się liczyć, jeżeli chce się pracować przy wdrażaniu systemów ERP. To wszystko zależy od danej firmy czy delegacje są bliższe, dalsze, częstsze czy rzadsze. Pracując u małego dostawcy ERPów miałem stałe i regularne delegacje kilka razy w miesiącu. Były to jednak firmy, które znajdowały się maksymalnie do 2 godzin jazdy w jedną stronę i zazwyczaj to były delegacje jednodniowe. Obecnie w delegacje jeżdżę rzadziej, ale jak już to na 2-3 dni i raczej na dłuższe dystanse. Oczywiście zdarzają się również firmy, gdzie delegacje są stałym punktem kalendarza, nierzadko z wyjazdami zagranicznymi. Dlatego z tym na pewno trzeba się liczyć, chcąc pracować w tym zawodzie.

Praca konsultanta charakteryzuje się zmiennością środowiska w jakim pracuje. Każdy projekt jest inny, każdy klient ma swoją specyfikę. Sprawia to również pole do rozwoju w obszarze zarządzania projektami lub analizy biznesowej, gdzie modeluje się procesy i rozwiązania dające oczekiwaną wartość klientowi. To jest jeden z głównych powodów, dlaczego ja wybrałem pracę w tym zawodzie – ponieważ lubię środowisko projektowe oraz nowe problemy i wyzwania z którymi się spotykam.

Od kilku lat pracuję w firmie, która wdraża system ERP dedykowany dla branży okiennej. Od samego początku uczestniczę w każdym z pojawiających się na horyzoncie projektów. Mimo iż klienci, u których wdrażamy nasze rozwiązanie są z tej samej branży i mają zbliżone procesy, to problemy z jakimi się spotkam są naprawdę różne. Dzięki temu, czuje się lepszym konsultantem po każdym projekcie, bardzo wiele w takich projektach się uczę.

Konsultantom na pewno przydają się umiejętności związane z wystąpieniami publicznymi oraz niekiedy nawet sprzedażą. Po pierwsze to często prowadzi się różnego rodzaju warsztaty czy szkolenia, nierzadko również konsultanci są wsparciem merytorycznym w procesie sprzedażowym. Przedstawiciele handlowi wykorzystują konsultantów na prezentacjach u potencjalnych klientów by omówić z nimi specyficzne problemy, których rozwiązanie może przeważyć czy deal zostanie ostatecznie domknięty.

Podsumowanie

Podsumowując możliwości pracy i rozwoju w IT u dostawców systemów ERP.

  • Po pierwsze – konsultanci współpracują z klientami (czyli firmami), które wdrażają u siebie system ERP. Wspierają ich w obszarze suportu lub jako wykonują usługi wdrożeniowe.

  • Główne środowisko pracy bazuje na projektach. Z tego wynika duża zmienność oraz wiele wyzwań i problemów do rozwiązania. Daje to pole do popisu w obszarze analizy biznesowej lub zarządzania projektami.

  • Trzeba również pamiętać, że delegacje są nieodzownym elementem tego zawodu.

  • Kompetencje miękkie w zakresie komunikacji oraz wystąpień publicznych są bardzo pomocne.

Podobał Ci się odcinek? Zapraszam do mojej listy mailingowej by otrzymać więcej dodatkowych materiałów oraz być na bieżąco z nowościami!